Informationer

Lægeklinikken drives af Jesper Bernt Madsen, Christel Brøndum og Karina Christensen.

Alle patienter er tilmeldt hele klinikken og alle læger.
Man vælger således selv, hvilken læge man vil benytte.
Vi vil dog anbefale, at man i det samme sygdomsforløb forsøger at anvende den samme læge.
Der vil for det meste også være ansat en uddannelseslæge. Uddannelseslægen er en færdiguddannet læge, der i sin efteruddannelse skal have ansættelse hos en praktiserende læge. Uddannelseslægen kan have forskelligt erfaringsniveau fra sygehusene. Uddannelseslægen har dog været læge i mindst 1 år før ansættelse i klinikken og mange vil også have op til 10 års lægeerfaring.