Praktisk info

Lægeklinikken drives af Jesper Bernt Madsen. Det betyder, at alle patienter er tilmeldt klinikken. Man vælger således selv, hvilken læge man vil benytte. Vi vil dog anbefale, at man i det samme sygdomsforløb forsøger at anvende den samme læge.Der vil for det meste også være ansat en uddannelseslæge. Uddannelseslægen er en færdiguddannet læge, der i sin efteruddannelse skal have ansættelse hos en praktiserende læge. Uddannelseslægen kan have forskelligt erfaringsniveau fra sygehusene. Uddannelseslægen har dog været læge i mindst 1 år før ansættelse i klinikken. Mange vil også have op til 10 års lægeerfaring.

Ved akutte skader skal man ikke længere ringe til skadestuen, men til sin praktiserende læge.

Vi vil derefter vurdere om skaden skal sendes direkte til hospital eller først skal vurderes og evt. behandles hos os.

Dette er gjort for at smidiggøre den akutte service.
For de fleste skader vil det være hurtigst at få vurderet skaden hos sin læge og derved undgå lange ventetider på skadestuen. Dette frigør også ressourcer på hospitalet til bedre at tage sig af de alvorlige skader.

Mange mindre skader vil vi kunne færdigbehandle på klinikken.

Man forsøger først at ringe til vores hovednummer 86116822
såfremt der er kø og skaden kræver hurtig kontakt ringer man istedet på tlf: 93860035

Vi indskærper ikke at misbruge dette nummer til ikke akutte henvendelser. Ringer man på akut tlf med et ikke akut ærinde vil man blive bedt om at ringe op på hovednr.

Ved akut livstruende sygdom ringes 112